Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Bài hát: Đời Người Sáng Tác: Quân Nguyễn

Bài hát: Đời Người Sáng Tác: Quân Nguyễn

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Bài hát: Đi Người
Sáng Tác: Quân Nguyễn


Đời người như nước hơi, tan dần theo gió mây,
Đời người như bông hoa, nơi đồng cỏ.
Đời sinh ra đớn đau, chịu khổ mọi lo buồn.
Đời người luôn bất an, đầy thử thách.
Những lúc ấy trong đời, trình lên Cha yêu thương nhân từ.
Ngài sẽ nghe, và xót thương, Ngài yêu ai cứ yêu đến cùng
Rồi đỡ nâng, Ngài ủi an: Này con ơi chớ lên sợ chi!
Những lúc ấy trong đời, Ngài yêu ai cứ yêu đến cùng
Ngài sẽ nghe, và xót thương: Này con ơi! Có Ta ở bên!
Phổ theo:“ Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày,
Bị đầy dẫy sự khốn khổ.” Giop 14:1 song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước,hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” ( Gia 4:14)

0 Responses to "Bài hát: Đời Người Sáng Tác: Quân Nguyễn"

Leave a Reply