Recent Articles

Navigation : Home / / Article : MUỐI CỦA ÐẤT, Mục sư Hồ Xuân Phước, Hoa Kỳ

MUỐI CỦA ÐẤT, Mục sư Hồ Xuân Phước, Hoa Kỳ

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

MUỐI CỦA ÐẤT, Mục sư Hồ Xuân Phước, Hoa KỳMa-thi-ơ 5:13 * 10-22-2009 Gethsemane * Jerusalem, Israel


“Các con muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn di, thì lấy gìm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta giẫm dưới chân.”

Chúa Jesus dạy môn đồ, những người đã hy sinh, từ bỏ tất cả để theo Ngài. Muối của đất muối của nhân loại ở đây –những người nam, nữ, già, trẻ – khiêm nhu, nghèo khổ, khao khát tâm linh tìm đến Chúa và đã được Thiên Ðàng.

Họnhững người đầy lòng thương xót, từng than khóc, đói khát công chính, với lòng trong sạch và hòa giải. Họ đã được Chúa tha thứ, cứu chuộc và đổi mới.

Chúa cũng dạy đám đông. Ngài kêu gọi mọi người, nếu họ muốn – có thể trở thành muối của đất muối của nhân loại. “Các con muối của đất, muối của nhân loại.”

Chúa nói với quý vị và tôi – những người có chất lượng, có phẩm hạnh của tám phướcnh cao quý. Chúng ta có tiềm năng ảnh hưởng tốt tuyệt vời cho Chúa. Chúng ta có tiềm năng đạo đức tâm linh trong ánh sáng của Lời Chúa.

Con người không thể xem thường muối, không thể sống mà không có muối. Nếu thức ăn thiếu muối, người ta biết ngay. Người theo Chúa cũng vậy – cần thiết cho gia đình, xóm giềng, cộng đồng – hữu ích cho Chúa.

Trái cốc, trái cam trở nên đậm đà, ngon miệng nhờ muối. Chúa nói rằng Anh, Chị và tôi rất quan trọng, cần thiết cho nhiều người. Không có không được. Muối ngăn ngừa thịt cá khỏi hư thối.

Người theo Chúa muối của đất. Chúng ta có tiềm năngm cho người khao khát Chúa – biến cái chua chát của miệng lưỡi thành hương vị đậm đà. Biến cái đắng cay trong tình đời thành ngọt ngào, tin cậy, an bình.

Chúa kêu gọi chúng tam muối cho người trong khu phố mình sống, chợ mình mua bán, nơi mìnhm việc, phục vụ.m sạch khu phố, giảm thiểu gian dối, lừa lọc, tội lỗi.

Chúng ta muối của gia đình mình –m cho người thân khao khát Chúa. Nuôi dưỡng, dạy dỗ con, cháu từ lúc bé thơ, theo đường lối Chúa, theo Lời Chúa.

Chúng tam muối của đất, muối của cộng đồng bằng cách nào? Sống ngay thẳng, chân thật, giúp đỡ, hữu ích rõ ràng – không gian dối, lừa lọc. Sống theo Lời Chúa.

Quý vị nhớ hội thánh Lao-đi-xê? Không nóng, cũng không lạnh. Chúa nói, Chúa sắp nhổ họ ra khỏi miệng. Ai ở đây đi nhà hàng, mua một ly cà phê sữa hâm hẩm không?

Cà phê sữa phải nóng hổi, vừa thổi vừa uống. Nếu không nóng thì phảicà phê sữa đá lạnh, thật lạnh, phải không?

Chúng ta muối của đất, muối của cộng đồng qua cách giao tiếp, liên hệ với họ. Quý bà không ướp thịt bằng cách để thịt trong một nồi, rồi để muối riêng ra, trong một nồi khác, phải không?

Muối phải được ướp vào, trộn lẫn vào trong thịt. Chúng ta sống gần gũi người khác để ảnh hưởng tốt cho Chúa.

“Các con muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn di, thì lấy gìm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta giẫm dưới chân.”

Xin Chúa giúp chúng conm muối cho Chúa, muối cho người –m cho bạn bè, gia đình khao khát Chúa - suốt Năm Mới. Amen.

Nguyện con được đổi mới, nguồn phước cho muôn người.
Qua nếp sống con, Jesus vinh quang.
Lòng mong được đổi mới.
Lạy Jesus yêu quý,
Nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua con. Amen.
Ms Hổ Xuân Phước, Hoa Kỳ

0 Responses to "MUỐI CỦA ÐẤT, Mục sư Hồ Xuân Phước, Hoa Kỳ"

Leave a Reply