Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Có Nên Tổ Chức Tang Lễ?

Có Nên Tổ Chức Tang Lễ?

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Có Nên Tổ Chức Tang Lễ?

Con Dân Chúa:
 
Có nên tổ chức tang lễ cho người chết (Kinh Thánh cho biết xác chết là ô uế) trong nhà thờ không ? Hầu như tang lễ nào cũng chỉ ca ngợi cái xác chết nằm trong quan tài.
 
Tim Huỳnh:
 
Khi chúng ta (con dân Chúa) còn sống thì thân thể chúng ta được Chúa thánh hóa và trở thành đền thờ của Ngài. Khi tâm thần và linh hồn ra khỏi thể xác thì thể xác trở thành ô uế. Tuy nhiên, việc tổ chức táng xác là cần thiết.
 
Nhân đây cũng xin phân biệt "Lễ Tang" và "Lễ Táng." Lễ Tang" hay "Tang Lễ" là lễ than khóc người qua đời còn "Lễ Táng" là nghi thức chôn cất xác chết. Là con dân Chúa chúng ta chỉ thực hiện "Lễ An Táng" cho thân nhân trong Chúa chứ không tổ chức "Tang Lễ," vì than khóc chỉ dành cho người không có sự cứu rỗi.
 
Việc thực hiện  "Lễ An Táng" có thể làm ở bất cứ nơi nào thuận tiện và tốt nhất là đơn giản như lễ an táng mà Giô-sép và Ni-cô-đem đã làm cho Chúa. Con dân Chúa cũng không theo tói tục của thế gian mà mặc áo tang, đeo khăn tang hay gắn mãnh vải tang trên nón, trên tóc, trên quần áo. Nói chung, là không để tang! Mỗi người nên ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu Chúa phán: "Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết" (Ma-thi-ơ 8:22).
 

0 Responses to "Có Nên Tổ Chức Tang Lễ?"

Leave a Reply