Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Thơ Văn

Thơ Văn

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Thơ Văn      Nghe thử
Lòng ước mơ
Trần Văn Trọng
CD #10

      Nghe thử
Tình Chúa cao vời
Trần Văn Trọng
DVD #4

      Nghe thử
ĐờiChúa
Trần Văn Trọng
Trong cuộc đời của mỗi con người, không ít lần, chúng ta gặp những khó khăn, đau khổ, chán chường…mà cuộc sống mang đến.lúc tưởng chừng như chúng ta không thể vượt qua và muốn buông xuôi tất cả. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Chính lúc ấy, Ngài đã đến bên cạnh cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta tìm được lối thoát. Ngài đã cho chúng tađược sự bình an

0 Responses to "Thơ Văn"

Leave a Reply