Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Đề tài: Mở Rộng Bờ Cõi

Đề tài: Mở Rộng Bờ Cõi

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Đề tài: Mở Rộng Bờ Cõi
Mở Rộng Hội Thánh

Mục đích mở rộng Hội Thánh Chúa không chỉ bằng môi miếng xưng danh Ngài, nhưng xin Chúa cho sống ảnh hưởng trên người khác bằng đời sống như muối của đất và ánh sáng của thế nhân.
Sứ mạng trọng đại của Hội Thánh không phải chỉ rao truyền danh Chúa mà còn phải làm sáng danh Chúa, rao truyền danh Chúa cần phải có chiến lược, kế hoạch, nhân lực, phương tiện.
Nhưng làm sáng danh Chúa nói đến chất liệu, chất lượng của những con người đó. Không phải chỉ là những nhân lực, nhưng là những nhân lực được tái đổ đầy sự biến đổi, dư dật sự sống, và sự sống sung mãn của Chúa cứu thế.
Chúng ta không chỉ chia sẻ về Tin Lành mà chúng ta trở lên người Tin Lành thực thụ, chúng ta không phải chỉ cung cấp thông tin về sự cứu rỗi nhưng chính chúng ta phải nhận sự cứu rỗi.
Ai cũng ước ao mong muốn được mở rộng một điều nào đó, công ty muốn mở rộng hơn, nhà nước muốn mở rộng cho mở rộng, di cư dân đến rừng, cung cấp lương thực trong 6 tháng cho những người đi vùng kinh tế mới.
Hội Thánh không mở rộng, thì đồng nghĩa với việc chậm chân tại chỗ, thời của Gia cốp, ông đã cho đào khơi lại riếng cũ để nguồn nước trở lại.
Sự phát triển mở rộng những ruộng đất, vườn tược, hay công ty, thì cần lỗ lực cố gắng của con người. nhưng mở rộng Hội Thánh thì không phải bởi tại năng lực , quyền thế. Nhưng bèn là Thần Linh của Chúa vận hành, thêm sức.
Sáng thế ký ghi lại sự vận hành của ngôi thứ ba trong ba ngôi vận hành trên mặt nước, từ chỗ hộn độn trở lên…
Chúng ta có rất nhiều cách để nhờ đó Hội Thánh được mở rộng.

1.   Khẩn nguyện ( mở bờ cõi)
ISu 4:10   10 Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.
Số phận
Bí quyết đầu tiên là phải hướng thượng, không phải là hướng vào trong cũng không phải là hướng ra ngoài mà là hướng lên trên.
Trước ngày Lễ ngũ tuần, các môn đồ phải được mệnh lệnh trèo lên phòng cao chờ đợi điều Cha đã hứa, ban Thánh Linh xuống,
Đây là một sự chờ đợi hướng thượng, chúng t among chờ các mục sư, giáo sư từ bốn phương đầu cùng đất, nhưng một sự chờ đợi lớn lao nhất vẫn là Cha trên Trời.
Họ phải nhận năng lực, quyền phép của Chúa trước khi đi ra, họ không được đi ra cách vội vã. Họ cần phải nhận năng quyền của Chúa.
Chữ quyền phép trong công vụ 1:8 nói đến như một quả mìn, một sự bùng nổ.
Bài học cho Hội Thánh chúng ta ngày nay là: Hãy đợi, mong chờ trong sự khẩn nguyện để nhận năng quyền của Chúa.
Chúng ta thấy: khi khởi sự thi hành chức vụ Chúa đã lên trên núi, bài giảng trên núi từ đoạn 5-7 là một bài mẫu mực của mọi thời đại, một bài phước, phước, phước nhưng đó là phước Thiên Thượng.
Họ được mệnh lệnh phải lên trên cao trước khi được sai xuống chân núi, đồng bằng để sống với những con người.
10 điều răn của Chúa được chia ra thành …………
Trong đó 3 điều đầu tiên là con người phải thực thi bổn phận của mình đối với Đức Chúa Trời,
Như vậy bí quyết quan trọng và đầu tiên của một Hội Thánh hướng đến sự phát triển mở rộng đó là phải hướng thượng, phải khẩn nguyện.
Con cái Chúa trong Hội Thánh phải khẩn nguyện cho Hội Thánh mỗi ngày, vì khi mình cầu nguyện, dâng Hội Thánh lên cho Chúa thì mình mới có trách nhiệm và bổn phận với Hội Thánh.
Những đầu gối ở đâu, nước mắt cho Hội Thánh ở đâu?
 lời cầu nguyện của một thánh nhân: Xin Ban nước mắt cho chúng con.
Quý vị rễ khóc cho mình, cho gia đình mình, nhưng khó khóc cho Hội Thánh, cho linh hồn hư mất.
Chúng ta rễ khóc cho Chúa nhưng lại khó khóc cho gia đình mình, Chúa phán với những đàn bà năm xưa rằng: Đừng khóc về Ta mà hãy khóc cho các ngươi và con cái ngươi.
Số phận của Gia bê đầy đau đớn, và hẩm hiu, nhưng Gia bê đã không ngồi mà đau khổ than trách, nhưng Gia bê đã nhìn lên Chúa, nhớ đến Chúa. Ông tin rằng: Số phận cuộc đời ông sẽ sang sủa hơn ban trưa dẫu nay tối tăm. Bởi ông tin rằng: Đấng Toàn Năng sẽ làm những việc lớn cho ông.
Ông Xin Chúa, khẩn nguyện với Ngài để mở rộng bờ cõi của ông, chúng ta không biết bờ cõi của Gia bê, chặt hay hẹp, ngắn hay dài. Nhưng ông có một ước mơ, có một khát khao mở rộng bờ cõi.
Thưa quý anh chị! Anh chị có khẩn nguyện Xin ý Cha được đến, ý Cha được lên, ở đất như ở trời.
Tất cả lời cầu nguyện cảu chúng ta phải là mục đích: Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.
Một khi chúng ta khấn nguyện, nài xin để phô diễn tài năng, trình diễn ân tứ, một khi chúng ta khẩn nài cho sự dạng danh chúng ta, thì từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời Ngài chẳng nhúng tay vào đâu.
Mục đích là: vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời.
Không phải thuộc về chúng ta mà là thuộc Chúa, không phải Hội Thánh tổ chức của tôi mà là Hội Thánh của Đấng Christ.
Phao lô nói: anh em dầu ăn, dầu uống hay làm bất….
Vì sự vinh hiển.
Nếu ăn uống là việc nhỏ mà còn vì sự vinh hiển của Chúa thì huống chi xây dựng Hội Thánh , mở rộng Hội Thánh lại càng phải vì sự vinh hiển của Chúa chúng ta hay sao?

2.     Mệnh lệnh phải mở rộng:
Es 54:2   2 Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc!
Hãy chèo ( ra ngoài sâu)
3.     Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. 5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. 6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. ( Luca 5:4-5)

Không chịu chèo thì làm sao mở rộng được, không chịu chèo thì làm sao ra khơi được, chúng ta phải đưa con thuyền của Chúa cứu thế ra ngoài biển đời thế gian mới có cá, một hội thánh không có ai chèo ra thì làm sao phát triển được Hội Thánh.
Một đời sống không chèo sâu trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì làm sao hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn năng, một đời sống không châm rễ, lập nền trong Chúa thì làm sao có thể nếm biết Chúa là ngọt ngào
Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. ( Luca 5:4)
Các tay lưới vang bóng một thời kinh nghiệm đã bị thất bại – và họ đã chịu ở vậy chờ thời cơ, thời điểm.
Nhưng Đấng Christ đã lên tiếng: Đấng Christ đã biểu ( biểu là bảo, là sự ân cần, ôn tồn) có biết bao nhiêu lần chúng ta ngã lòng và thất bại. ngài đã không bện roi quất mạnh. Nhưng Ngài vẫn biểu cách ôn tồn, nhẹ nhàng nâng đỡ.
Hỡi Hội Thánh của Chúa Hội Thánh đang trong thế thắng chứ không phải thế thủ, Hội Thánh không cần phải yên phận và chịu ngậm ngùi với những năm tháng buồn đau và tổn thương. Hội thánh hãy vùng dậy giữa đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sang.
Không phải vùng dậy giữa đám người sống – mà giữa đám người chết.
Thế nhân như biển đời đang chết và Hội Thánh như chiếc đèn soi rọi vào nơi tối tăm. Hội Thánh ở giữa thế gian nhưng không tối như thế gian, Hội Thánh ở giữa đám người chết – nhưng không chết như kẻ chết, vì kẻ chết chẳng biết chi hết.
Hãy thức, hãy vùng dậy đó là mệnh lệnh cho tôi con Chúa, cho Hội Thánh của Ngài.
Eph 5:14   14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.

Hội Thánh phải nhận được sứ mạng của Chúa, nhưng Hội Thánh phải thực thi sư mạng đó:
Hội Thánh phải là chèo ra ngoài,
Chúa nói

0 Responses to "Đề tài: Mở Rộng Bờ Cõi"

Leave a Reply