Recent Articles

Navigation : Home / / Article : LỄ DÂNG CON

LỄ DÂNG CON

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

LỄ DÂNG CONLỄ DÂNG CON
Đây là một Giáo Lễ do Hội Thánh căn cứ vào gương các Thánh đồ trong Kinh Thánh mà lập ra.
1.   MỤC ĐÍCH LỄ DÂNG CON CHO CHÚA:
Theo Lời Chúa dạy trong Thi thiên 127:3 thì con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho, nghĩa là con cái cũng là tài sản Chúa cho, còn quý hơn của cải nữa. vì vậy, tại sao người tin Chúa Giê-xu biết dâng của cải là những vật chất đời này cho Chúa mà không dâng con cái cho Chúa như một cách tỏ long biết ơn Đức Chúa Trời ban cho có con cái làm cơ nghiệp, nhất là con đầu long ( Xuất 13:12 và 11-12).
Kinh thánh cũng ghi lại gương của các thanh đồ đem con mình dâng cho Chúa như:
-                    Áp-ra-ham dâng con mình là Y-sác.
-                    Bà An-ne dâng con mình là Samuên từ trong long mẹ.
-                    Vợ chồng Giô-sép và Ma-ri đem Hài nhi Jê-sus lên đền thờ dâng cho Đức Chúa Trời.
Hành động dâng con mình cho Chúa là một hành động đẹp long Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh đã ghi lại chính Chúa Giê-xu trong những năm thi hành chức vụ cũng đã ra lịnh đem các con trẻ đến cùng Ngài, và Chúa Giê-xu đã bong ẵm các con trẻ đó mà ban phước cho ( Mác 10:14-16).
Người tin Chúa Giê-xu dâng con không phải như quan niệm của người chưa tin. Người chưa tin Chúa thường có con khó nuôi khó dạy, họ thường đem con cho  thần của họ nuôi. Nhưng người tin Chúa Giê-xu không được theo quan niệm đó, “ Dâng cho Chúa thì phải đem vật tốt nhất dâng ( malachi1:8), không phải đem vật xấu mà dâng. Người tin Chúa Giê-xu dang cho Chúa vì muốn bày tỏ long cảm tạ Chúa cho mình con cái làm cơ nghiệp, để Chúa sử dụng, cò cha mẹ nhận lại như một ân tứ Chúa cho để nuoi dạy con về thuộc thể lẫn thuộc linh, hầu đứa con đó trở nên ích lợi cho Chúa.
2.   QUY ĐỊNH LỄ DÂNG CON CHO CHÚA:
Sau đây là những quy định của Hội Thánh về Lễ Dâng con cho Chúa:
1/. Chỉ dâng những con trẻ có cha mẹ rõ rang, hợp pháp và hiệp với Lời Chúa dạy.
2/. Nếu cha mẹ còn đủ, thì Hội Thánh xếp đặt thì giờ thuận tiện của Lễ Dâng con để cha mẹ hiện diện ( Trừ trường hợp cha hay mẹ chưa tin Chúa)
3/. Những con trẻ từ 7 tuổi trở leen thì nên dạy cho trẻ tự cầu nguyện ăn năn tội tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cá nhân con trẻ như người trưởng thành.
4/. Lễ Dâng con nên tổ chức trong nhà thờ, tốt nhất là trước thờ phượng Chúa.
Mục sư hay Mục sư nhiệm chức hoặc truyền đạo đều được cử hành Lễ Dâng con cho Chúa.
3.   NGHI THỨC DÂNG CON CHO CHÚA:
a.                Mục sư mời cha mẹ bồng con trẻ lên phía tòa giảng, vợ chồng cùng đứng trước mặt Mục sư hành Lễ.
b.                Mục sư tuyên bố lý do và giới thiệu gia đình dâng con cho Chúa.
c.                Hát thánh ca dâng con hoặc có ý nghĩa dâng hiến ( có thể chỉ hát 1 hoặc 2 câu).
d.                Mục sư giải thích mục đích dâng con cho Chúa cho cha mẹ va Hội Thánh hiểu, và có lời khuyên chung về việc nuôi dạy con cái về phương diện thế dục ( ăn uống), trí dục ( cho đi học), đức dục và linh dục ( dạy con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nhóm lại thờ phượng Chúa, nhất là dạy con sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ.
·         Hỏi Cha mẹ con trẻ:
Trước khi tôi cầu nguyện dâng con trẻ cho Chúa, tôi có mấy điều hỏi Ông Bà… ( hoặc Anh Chị…) về bổn phận làm cha mẹ, nhờ ơn Chúa Ông bà hứa nguyện với Chúa và làm theo, qua đó tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không thiếu ơn để ban cho gia đình của Ông Bà.
1/. Lời Chúa dạy trong sách Châm ngôn 22:6 rằng: Hạy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo… Thế thì, trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Hội Thánh, Ông Bà có hứa rằng sẽ vâng Lời Chúa nuôi dạy con của mình về thuộc thể mạnh khỏe, cũng như phần thuộc linh sớm biết cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, nhóm lại với Hội Thánh, nhất là sớm dạy cho con mình con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ không?
2/.Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:5 dạy đời sống đức tin của Ông Bà cha mẹ ảnh hưởng đức tin của con cái, như bà và mẹ của Ti mô Thê đã làm gương đức tin cho Ti mô thê. Vì vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Hội Thánh, Ông Bà có hứa rằng nhờ ơn Chúa sống gương mẫu trong sự yêu thương và tin kính để làm gương cho con của mình không?
Mỗi lần cha mẹ hứa xong, Mục sư nói: “ cầu xin Đức Chúa Trời ban năng lực của Chúa để Ông Bà làm trọn lời hứa nguyện này”.
Mục sư đặt tay trên con trẻ và tuyên bố: # (họ và tên con trẻ). Tôi nhơn  danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, mà dâng con trẻ này cho Đức Chúa Trời, Nguyện Chúa nhận con trẻ này làm của báu riêng Ngài, dung ảnh hưởng êm dịu của Đức Thánh Linh và lời Đức Chúa Trời mà nuôi dưỡng con khôn ngoan càng thêm, than thể càng lớn, càng được đẹp long Chúa để gọi để phục vụ Ngài, hầu cho nhơn vì con này mà Danh của Chúa được cả sáng, Nước của Chúa được mau đến – Amen!#
Mục sư ( không cần đặt tay nữa) cầu nguyện xin Chúa ban sức khỏe và bình an cho con trẻ. Xin Chúa tiếp trợ mọi nhu cầu cho cha mẹ con trẻ nuôi dạy như đã hứa nguyện.
4.   NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý TRONG LỄ DÂNG CON CHO CHÚA:
1/. Nghi thức Mục Sư đặt tay cầu nguyện cho con trẻ là thích hợp, Mục sư không nên bồng con trẻ khi làm Lễ Dâng con, vì sẽ có nhiều bất tiện như con trẻ lạ người sẽ khóc, hoặc làm dơ trong giờ Lễ vì sợ.
2/. Nếu đang lúc hành Lễ, con trẻ khóc, thì nhắc cha mẹ cứ bình tĩnh dỗ nhẹ con trẻ. Vì vậy, Hội Thánh cho cử hành Lễ Dâng con vào đầu giờ thờ phượng để con trẻ không phải chờ lâu gây bực bội cho trẻ. Ban Tráng niên chỉ dẫn cha mẹ chuẩn bị bình sữa, hoặc cái bánh để dỗ con trẻ.
3/. Hội Thánh cho chuẩn bị người chụp ảnh làm kỷ niệm tặng cho gia đình (  Ban tráng niên phụ trách là tốt nhất).
4/. Ban Trasnng niên chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng mừng gia đình dâng con cho Chúa. Hội Thánh có thể nhơn Lễ Dâng con cho tổ chức Ngày Thiếu Nhi để nhắc nhở phụ huynh quan tâm con cái trong gia đình và trong Hội Thánh.

0 Responses to "LỄ DÂNG CON"

Leave a Reply