Recent Articles

Navigation : Home / / Article : Tiến Sâu Và Lên Chốn Cao

Tiến Sâu Và Lên Chốn Cao

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012 | No Comments | Labels :

Đ tài: Tiến Sâu Và Lên Chn Cao
Thánh Kinh: Xuất 3


Cựu Ước còn gọi núi Si-nai là núi Hô-rếp, núi của Đức-Giê-hô-va, chính Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình ra cho Môi-se để ban cho ông Mười Điều Răn và nhiều luật lệ khác nữa.
Tại đây! Giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên được thiết lập, không những: tại đây các chi phái được giàng buộc với nhau, kết nối với nhau. Có thể nói: Đức Chúa Trời đã nhào nặn các chi phái, lấy đi những cáu cặn của các chi phái để họ có thể đồng hành với nhau phục vụ Đức Chúa Trời.
Trong bài giảng cuối cùng trước khi tuận đạo, Ê tiên đã hai lần nhắc cho thính giả của ông về núi Si-nai, Ê tiên muốn nói rằng: ngay cả đến đến một địa điểm ở ngoại quốc, tận Tây Bắc bán đảo Ả - rập cũng trở thành thánh địa của Ngài, các vị trí địa lý của xứ Do Thái không ràng buộc, hạn chế được Ngài.
++++
Môi se nhận luật pháp và Mười Điều Răn của Chúa tại đâu? Không phải dưới đồng bằng phì nhiêu, cũng không phải dưới chân núi, mà là trên đỉnh núi.
Bạn có theo gót thầy mình, không rời bỏ thầy để nhận sự xức dầu giống như tiên tri Ê-li-sê không? Sự xức dầu không được ban cho gấp đôi nếu Ê-li-sê đứng bên phía đồng bằng, còn thầy thì sang sông, hướng thẳng đến ngọn núi.
Nhưng Ê-li-sê đã qua sông cùng thầy mình để kết quả là: nhận sự xức dầu gấp đôi.
Nhà thần học :::: không trả giá thì .....
Bạn cần học Lời Đức Chúa Trời, bạn cần đến gần ngọn núi Thánh của Ngài, vì tại đó sự mầu nhiệm của Chân Lý mới được tỏ ra.
Lời Đức Chúa Trời trong các quan xét lấy làm hiếm hoi – thời nay cũng thế, thời nay KT nhiều vô kể, mỗi người có tới vài quyển KT, nhưng lời của sự sống, lời rê-ma thì thật lấy làm hiếm hoi, vì chẳng mấy ai làm như Môi se, chẳng mấy ai làm như tiên tri Ê-li-sê đã làm. Họ tiến sâu và lên chốn cao nơi có sự hiện của Chúa.
Môi se đã tiến sâu vào phía có ngọn núi, Môi se đã chăn bầy chiên nhưng đi sâu vào ngọn núi của Đức Chúa Trời, về sau này với vai trò là người chăn dắt dân sự, ông không chỉ tiến sâu vào phía gần chân núi Hô-rếp Si-nai nhưng ông đã bước lên trên đỉnh núi. ( Xuất 19:1; Xuất 19:3).
Bạn và tôi không thể bước lên trên ngọn núi để nhận Lời hứa, luật pháp của Chúa nếu trước hết chúng ta không đặt chân đến phía có sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Chúng ta không thể bước lên trên những ngọn núi nơi có sự hiện diện của Chúa nếu chúng ta không phải trả một giá nào đó.
Môi se đã phải leo lên, có thể ông đã vấp ngã, có thể nhiều lần mệt mỏi. Nhưng Môi se đã thành công trong việc tiến lên trên chốn cao, nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Chúa bảo Lót hãy đem Vợ con và con dâu con rể chạy lên trên núi, vì cớ Chúa sắp cho lửa cháy, thiếu đốt thành phố tội ác là: Sô đôm và Gô mô rơ. Lót đã vâng lời. Còn vợ Lót thì không. Chúa đã cảnh báo nếu cứ tiếp tục sống trong đồng bằng, thoả lòng nơi chốn tội lỗi đe hèn, thì họ sẽ phải mất mạng.
Sáng thế ký 19 nói: Hai thiên sứ đã cảnh báo sự hủy diệt thành, tuy nhiên Lót chần trừ do dự, cuối cùng hai thiên sứ đã phái lắm tay Lót để cứu ra khỏi thành.
Mệnh lệnh cho Lót là:
“ Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng.”
Người ta đã tìm thấy con thuyền của Nô-ê đã đáp đậu Các nhà khảo cổ học thuộc Tổ chức Đoàn linh mục Con thuyền Noah Quốc tế nói rằng một con thuyền mà họ tìm thấy trên đỉnh núi Ararat.
Một đội gồm 15 nhà nghiên cứu khi đang tìm kiếm ở khu vực phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy con thuyền trên đỉnh núi Ararat, ở độ cao 3.962m so với mực nước biển.
“Đội tìm kiếm đã đích thân đi vào một cấu trúc bằng gỗ nằm cao trên núi. Cấu trúc này được chia thành nhiều không gian khác nhau. Chúng tôi tin rằng cấu trúc bằng gỗ mà mình đã đi vào chính là cấu trúc được ghi chép trong các tài liệu lịch sử và chính là con thuyền cổ mà người dân địa phương đã nói đến”, nhân viên của tổ chức NAMI, anh Man-fai Yuen cho biết.
Phương pháp cacbon 14 được tổ chức NAMI thực hiện để xác định tuổi của gỗ đóng con thuyền đã cho thấy các phiến gỗ có niên đại 4.800 năm về trước.
Tổ chức NAMI vẫn chưa đưa ra các chi tiết về kích thước của cấu trúc bằng gỗ này. Dựa trên các ghi chép trong Kinh thánh rằng nơi yên nghỉ cuối cùng của con thuyền là ở trên dãy núi Ararat, quả thực nó đã được tìm thấy ở nơi được trông đợi. Con thuyền được mô tả trong Kinh thánh có độ dài 450 feet (137m), rộng 75 feet (22,86m) và cao 45 feet (13,7m).
James Bishop
(Theo The Epoch Times)
Chúng ta cần đậu cuộc đời mình trên nơi cao là nơi có sự hiện diện của Chúa, chúng ta không thể xây dựng và đặt nền móng cuộc đời chúng ta bởi những nền móng giáo điều, tín ngưỡng. Chúng ta đặt trên vầng đá là Đấng Christ. Đặt đức tin vào sự thực tại và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.
Con tàu Nô ê có niên đại 4.800 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn và giá trị của thời gian chỉ làm cho những thanh gỗ bóng lên chứ không mục đi, vì cớ điều kiện khí hậu ở tại đỉnh núi rất tốt.
Chúng ta không thể giữ được nguyên bản chất đơn sơ giống con Đức Chúa Trời được nếu chúng ta không để thời gian ở nơi có sự bao bọc trong sự hiện diện của Chúa.
Với bản chất đồng bằng Si lô ê năm xưa tại tháp Ba-bên đã dạy chúng ta rất nhiều bài học, về tính hiệp nhất trong xác thịt, họ không chỉ xây tháp mà là họ xây thanh danh cao đến tận trời. Lòng kiêu ngạo của họ đã để lại bài học đắng cay cho chúng đừng giống thế trong thời nay.
Những người xây tháp Ba-bên năm xưa đã thật sai lầm, khi lo xây dựng trên đồng bằng rễ đổ vỡ, gió lay xô động liền bị sập. Nhưng Đấng Christ thì khác. Ngài đã trải qua các từng trời, hiện nay Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, một chức vụ sống và bền vững đời đời.
Chúa ban cho HT tồn tại trong thế gian này giống như cây đuốc để trên giá đèn, soi sáng mọi người. Và làm chứng về Ngài cho khắp thế gian.
Một HT bền vững phát triển là cả người chăn và bầy chiên cùng bước vào nơi chí thánh, ngày nay chúng ta không chỉ đứng ngoài cồng đền thánh mà mỗi chúng ta có quyền tiến thẳng vào với Cha cao quý, nhân từ.
Chúng ta thấy không khi Môi se lên núi để gặp Chúa và nhận bảng đá, dân sự ở dưới chân núi, ăn uống vui chơi trong tội lỗi, họ đã đúc tượng bò vàng. Nhảy nhót đêm ngày.
Chúng ta không thể sống cuộc đời thánh khiết, và muối mặn cho người khác nếu chúng ta cứ mãi mê dưới chân núi và ăn uống vui chơi. Cơ Đốc giáo không phải sống theo kiểu mì ăn liền. Ta tìm những gì có sẵn, trộn lẫn chà chuôm gai gốc và ăn được, sống được.
Một người chăn dắt bầy chiên của Đức Giê hô va cần được Chúa tiếp sức mỗi ngày, cần tươi mới mỗi ngày, cần phải thêm lên mỗi ngày trong sự hiểu biết Chúa, và lên bậc thành nhân, tầm thước vóc giạc, trọn vẹn, giống Đấng Christ.
Bạn có dẫn bầy chiên hướng về nơi có sự hiện diện của Chúa, bạn có nuôi mình, nuôi bầy bằng Lời Rê-ma, trong sự hiện diện của Chúa.
Sự tăng trưởng của bầy chiên sẽ không vượt quá sự tăng trưởng của người chăn, nếu người chăn không tăng trưởng thì bầy chiên sẽ không tăng trưởng, nếu người chăn không đến gần Chúa, thì bầy chiên sẽ lạc lòng, hoang mang, bối rối, lo âu và vô tín.
Bạn đang ở đâu trong Chúa? Bạn và tôi đang ở chỗ đồng bằng an nhàn nhưng buồn chán , tẻ nhạt, bạn và tôi dưới chân núi đầy gồ ghề, dốc đá, lợm chợm bởi sự vô tín, lằm bằm, lưỡng lự , hồ nghi.
Hay bạn bước lên đến đỉnh để hưởng sự ngọt ngào nơi không khí thiêng liêng nơi thiên đàng vinh hiển.
Tâm linh anh chị em có phải đang đói khát, đang trống giỗng, đang hấp hối. Có tiếng là sống nhưng thực ra là chết?
Một ý nghĩa khác nữa về núi Hô-rếp có nghĩa là: Sa mạc, khô cằn.
Phao lô đến khi ông gặp Chúa trên đường Đa mách ông đã đến trong đồng vắng A-ra-bi “ nó có nghĩa là một nơi hoang mạc cằn cỗi)
Tại sao một nơi hoang mạc cằn cỗi, khô khan mà Môi se và Phao lô đều nhận được sự kêu gọi, thách thức của Chúa cho sự dấn thân phía trước.
Đến Sa-mạc không phải để vắng bóng sự sống, nhưng ở đâu có Chúa là có sự sống, chúng ta có thể tấm lòng đang khô khan, hoang sơ như Sa mạc cằn cỗi. Nhưng Chúa muốn phục hòa chúng ta, chữa lành chúng ta.
Chà chuôm gai gốc, đang xen lẫn trong bát mì tâm tính, đang phân vân giữa yêu gét, buồn rận.
Lời hứa yên ủi của Chúa cho tuyển dân bị lưu đầy năm xưa cũng là sự yên ủi của chúng ta hôm nay. Ngài hứa, Ngài sẽ làm cho dòng sông chảy trong Sa mạc.
“ Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. 2 Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.” ( Ê-sai 35)
Tâm tính chúng ta có phải rất cứng nhắc và khô cằn, lòng khô khan thiếu sự rung động của con tim, tấm lòng.
Thánh Gia cơ nói: “ hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.” ( Gia 4:9 ).
Hãy nhớ khóc cho chúng ta cho con cái chúng ta, đừng khóc về sự thời cuộc, đừng khóc về con đường mà Ngài đã chiến thắng, đừng khóc về thập tự giá mà Đấng Christ tiến lên đồi sọ năm xưa. Chúa Giê-xu phán hãy khóc về chính mình các người, và con cái các ngươi.
Từ khi Chúa phán những lời ấy: khoảng gần 40 năm sau, Giê-ra-sa-lem và đền thờ oanh liệt tráng lệ bị người La mã phá hủy. Vì nếu người ta đã hành xử và giết hại một người vô tội như Ngài, thì một mai người La mã sẽ hành xử giã man hơn biết nhường nào đối với người vô tội.
Họ cần chuẩn bị lo cho chính mình, trước khi dây bạc đứt, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng;
Còn Thánh đồ Giăng được mặc khải trong những ngày cuối cùng
“ Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; 15 các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, 16 chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! 17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?” ( Khải 6:14-17)
Hãy sửa mình, chuyển mình dưới bàn tay nhào lặn của Đấng tạo hóa, hãy để người mình khác nào cục đất xét trong tay người thợ gốm. Hãy chuẩn bị trước khi còn cơ hội, đang khi còn gọi là “Ngày nay,” trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. He 3:13
He 4:1 1 Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng.
Trước khi tắt hơi, trước khi vò vỡ ra bên suối, trước khi dây bạc đứt, trước khi cánh cửa ân điển khép lại thì hãy lo tưởng và chạy đến với Ngài.
IPhi 2:3 3 nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.
Phi-e-rơ nói: IPhi 2:4 4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời,
Ai lên núi của Đức Giê-ho va
ấy là người có tay trong sạch và lòng Thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự giữ.
Nếu không lên núi mặc làm sao được sự thánh khiết, ảnh hưởng tư tưởng của Ngài, linh hồn tôi mơ ước Chúa.
Làm sao Sa-mu-ên nghe được tiếng Chúa, nếu đèn của Đức Giê Hô Va đã tắt, Tiếng Chúa đã gọi, Sa-mu-ên đã nghe thấy vì đèn Đức Giê Hô Va vẫn đang cháy.
Châm ngôn nói: Tâm linh chúng ta là ngọn đèn của Đức Giê Hô Va, nếu tâm linh tắt thì Chúa có phán chúng ta cũng chẳng nghe thấy. (Ch 20:27)
Môi se đã tiến gần đến ngọn lửa cháy không hề tàn: không phải Môi se đến gần ngọn lửa nhưng đến gần Đức Giê hô va vì Ngài hiện diện trong ngọn lửa ấy.
Chúng ta không biết kích cỡ của ngọn lửa, chúng ta không biết cái tim đèn trong đền thờ hình dáng kích thước thế nào? Chúng ta không biết được con sông mà Ê-li-sê vượt qua sâu cạn bao nhiêu, rộng dài thế nào?
Nhưng tất cả họ đã làm, họ đã khởi sự một điều gì đó ngay trong chính tâm linh, trí óc của họ, trong đức tin thôi thúc, chân họ bước đi, tiến sâu, lên chốn cao.
Bạn không thể sung mãn, dư dật của sự sống nếu bạn không đến gần Ngài, bạn không thể nghe được tiếng Ngài nếu bạn không có một quyết định đức tin bước tới.
Đức tin là yếu tố khiến các chiến binh năm xưa chiến thắng. Chúng ta nghe Thánh kinh nói: kẻ đến gần Chúa thì phải tin có Chúa, nếu không tin thì chẳng thể nào làm đẹp lòng Chúa được.
Có Đức Giê hô va ở bên, vây phủ thì ban đêm soi sáng như ban ngày, khóc lóc đổi ra vui cười, khô khan trở lên có nước sống.


0 Responses to "Tiến Sâu Và Lên Chốn Cao"

Leave a Reply